Alfatech Vietnam Co., Ltd

RSS

News

-Friday, April 5, 2019 BricsCAD V19 Promotion by April 30
All 10% discount!!
-Thursday, November 29, 2018 BricsCAD V19 có gì mới?
Phiên bản hệ thống CAD trên nền .dwg tốt nhất thế giới đã được phát hành. Định dạng .dwg của tương lai đã có sẵn trong bản phát hành BricsCAD® V19. V19 mở rộng quy trình làm việc quen thuộc của BricsCAD, hiệu quả về chi phí cho việc soạn thảo tổng quát, thiết kế cơ khí và xây dựng thông tin mô hình. Tất cả các quy trình làm việc này có sẵn trong một họ sản phẩm duy nhất. Có hằng trăm tính năng mới, cải tiến và sửa chữa quy trình làm việc trong phiên bản BricsCAD chính thức này. Sau đây là một số tính năng thú vị nhất trong BricsCAD V19.
For the customers using BricsCAD V15 or older
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐẾN VỚI BRISCAD – REAL CHOICE! TẠI TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM 2017 - BÌNH DƯƠNG
BricsCAD is a CAD application software (Computer Aided Design) was developed by Bricsys that’s a Belgium company by Erik de Keyser founder. The first version of BricsCAD was released in 1999. BricsCAD is software which is assemble many features in an installation such as: 2D, 3D, Sheet Metal, Bim, Mechanical. Friendly interface along with easy operation, tools support command is maximum such as Quad, Tips and Chapoo (a program the exchange of documents via cloud computing program). All features creating BricsCAD with the new features that the cad’s users can need, that is: