Alfatech VN là đại lý phân phối phần mềm BricsCAD tại Việt Nam.

Bảng giá

 Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ yêu cầu liên quan đến kiểu license BricsCAD, ví dụ: Volume, Network, hay Academic.  

Tran Thi Ngoc Phuc
Email: Phuctran@alfatech.vn - Phone: 0784481118